zondag 10 augustus 2014

Joel C. Rosenberg: Uur der waarheid***Joel C. Rosenberg Uur der Waarheid***

Dit zegt Uitgeverij Mozaïek over Uur der waarheid:

Israël heeft een aanval op Iran uitgevoerd en daarbij alle nucleaire bases uitgeschakeld. De Twaalfde Imam kondigt nietsontziende wraakacties aan. De president van de VS, William Jackson, dreigt een motie van de VN Vredesraad te steunen die de Joodse Staat scherpt veroordeelt. Intussen heeft CIA- agent David Shirazi als infiltrant in het Iraanse regime informatie onderschept waaruit blijkt dat twee Iraanse kernkoppen zijn veiliggesteld op een geheime locatie. Terwijl het gevaar op raketinslagen toeneemt en de machthebbers steeds vijandiger worden, moeten David en zijn team de kernkoppen zien te lokaliseren. Voordat zich een mondiale ramp zal voltrekken.

Uur der waarheid door Joel Rosenberg is het derde boek over David Shirazi, CIA agent en hij is geïnfiltreerd in het Iraanse regime. In Uur der waarheid is de oorlog volop aan de gang in het Midden Oosten, Iran wil graag Israël vermorzelen. Er is een pact afgesloten tussen een aantal landen in het Midden Oosten om het kalifaat weer terug te brengen, maar niet elk land heeft nog het mandaat gegeven. Maar de oorlog is los gebarsten en Israël weet elke aanval nog te pareren of onderneemt actie. David onderschept informatie waaruit blijkt dat twee Iraanse  kernkoppen zijn veilig gesteld en alsnog zullen worden gebruikt. De Mahdi die zal heersen over het kalifaat zal de opdracht geven.

Uur der waarheid is het derde boek in de reeks over David Shirazi, na De twaalfde iman en Operatie Teheran. Het is aan te raden deze boeken te lezen voordat je begint in Uur der waarheid ook al ontdek je gaandeweg wat er allemaal speelt. Door de huidige wereldse ontwikkelingen lijkt het wel waarheid lijkt te zijn, nu wordt Israël aangevallen door Hamas en Isis rukt op, daarbij nietsontziend burgers te doden als ze zich niet bekeren tot de Islam. Fictie wordt zo non fictie. 

Het christelijke geloof is rode draad in dit boek. Bijbelteksten worden gebruikt en besproken en mensen bekeren zich tot het christelijk geloof. 
In het begin van Uur der waarheid wordt een lijst met namen gegeven, dat is prettig, want dan weet je wie wie is en waaronder je hem of haar moet scharen. Het begin is erg verwarrend, er gebeurt zoveel en op verschillende plaatsen tegelijk en dan raak je wel eens de draad kwijt. Uur der waarheid is een lijvig boek, 447 bladzijden.

Joel Rosenberg heeft ook een aantal boeken geschreven over veiligheidsadviseur Jon Bennett.

Geen opmerkingen: